loader

مقالات اعتبارسنجی

مشاهده   دانلود
تفاوت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی
رتبه‌بندی اعتباری(Credit rating) و اعتبارسنجی(Credit scoring) هر دو جهت ارزیابی ارزش اعتباری (Credit worthiness) به کار می‌روند. در هر دو فرآیند، نهاد ارزیابی­‌کننده احتمال نکول دریافت‌کننده اعتبار را اندازه‌گیری می‌کند و خروجی هر دو رویکرد به شناخت بیشتر و تصمیم‌گیری دقیقتر جهت تعامل با طرف دریافت‌کننده اعتبار می‌انجامد. از آنجایی­که گاهی واژه‌­های اعتبارسنجی و رتبه­‌بندی اعتباری به دلیل شباهت لفظی، توسط افراد غیر متخصص به اشتباه به جای هم استفاده می­‌شوند و حتی گاهی افراد متخصص در فضای پولی و بانکی ... ادامه
مشاهده   دانلود
مقایسه مفاهیم رتبه بندی اعتباری و رتبه بندی کسب و کار در ایران
هدف از این مقاله، معرفی رتبه بندی اعتباری و رتبه بندی کسب و کار، گستره ابعاد و اهمیت هریک در صنعت مالی و دنیای کسب و کار است. ... ادامه
مشاهده   دانلود
شاخص ها و موسسه های رتبه بندی اعتباری
موسسات رتبه بندی، نهادهای خصوصی و متخصص در زمینه خدمات بازارهای مالی هستند. روش ها و متدولوژی رتبه بندی هریک از شرکت ها با وجود اشتراکاتی، اما مجزا از یکدیگر تعریف می شود و نتایج حاصل از رتبه بندی هر یک از موسسات الزاما یکسان نخواهد بود. ... ادامه
iranian credit bureau & scoring company logo