loader

مقالات اعتبارسنجی

مشاهده   دانلود
ریسک اعتباری و اعتبارسنجی
سازمان‌ها و کسب‌وکارها در مسیر فعالیت خود با انواع ریسک‌ها از جمله ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی مواجه هستند که می‌بایست هرکدام را به روش مناسب مدیریت نمایند. بعلاوه، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در جوامع امروزی و الزامات کنترل بازار پول و سرمایه، اهمیت تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بازارها را افزایش داده است. ... ادامه
مشاهده   دانلود
مقایسه مفاهیم رتبه بندی اعتباری و رتبه بندی کسب و کار در ایران
هدف از این مقاله، معرفی رتبه بندی اعتباری و رتبه بندی کسب و کار، گستره ابعاد و اهمیت هریک در صنعت مالی و دنیای کسب و کار است. ... ادامه
مشاهده   دانلود
شاخص ها و موسسه های رتبه بندی اعتباری
موسسات رتبه بندی، نهادهای خصوصی و متخصص در زمینه خدمات بازارهای مالی هستند. روش ها و متدولوژی رتبه بندی هریک از شرکت ها با وجود اشتراکاتی، اما مجزا از یکدیگر تعریف می شود و نتایج حاصل از رتبه بندی هر یک از موسسات الزاما یکسان نخواهد بود. ... ادامه
iranian credit bureau & scoring company logo