loader

مقالات اعتبارسنجی

مشاهده   دانلود
مقادیر ناموجود یا Missing Values
در تحلیل داده‌های بزرگ وقوع این رخداد بسیار محتمل است که همه داده‌ها برای تمامی متغیرها دردسترس نباشند. این موضوع می‌تواند ریشه در عوامل مختلفی داشته باشد. به عنوان نمونه در زمانی که جمع‌آوری داده‌ها از افراد و توسط فرم انجام می‌شود ممکن است بعضی از افراد تمایلی به اظهار برخی از اطلاعات نداشته باشند؛ یا فراموش کنند که برخی داده‌ها را وارد کنند؛ یا تحلیلگر متوجه شود برخی داده‌ها نادرست وارد شده‌اند و لذا آن‌ها را حذف نماید. در این موارد به اصطلاح گفته می‌شود که مقادیر ناموجود یا Missing values وجود دارد. ... ادامه
مشاهده   دانلود
فرآیند توسعه کارت امتیازی
کارت امتیازی مجموعه‌ای از متغیرها، مشخصه‌ها و امتیازهای آن‌ها است که با توجه به هدف سازمان متقاضی اعتبارسنجی طراحی می‌شود. در فرآیند طراحی کارت امتیازی عوامل متنوعی در نظر گرفته می‌شوند که در یک نگاه کلی می‌توان به جامعه مشتریان، شرایط کسب‌وکار و سیاست‌های توسعه بازار سازمان متقاضی اشاره کرد. با توجه به گستردگی عوامل ذکر شده، فرآیند توسعه کارت امتیازی می‌بایست توسط تیم کارشناسانی انجام شود که در آن تخصص‌های داده‌کاوی، آمار، فروش و بازاریابی در حوزه سازمان ارائه دهنده اعتبار وجود داشته باشد. ... ادامه
مشاهده   دانلود
Weight Of Evidence
به منظور بررسی قدرت پیش‌بینی هر مشخصه (Attribute) در متغیر موردنظر از مفهومی به نام Weight Of Evidence (WOE) استفاده می‌شود. دامنه و روند WOE هر مشخصه در متغیر موردنظر گروه‌بندی می‌شوند. در حقیقت WOE نشان‌دهنده قدرت هر مشخصه (مشخصه‌های گروه‌بندی‌شده) در جداسازی مشتریان خوش‌حساب و بدحساب است. WOE معیار تفاوت بین نسبت خوش‌حساب‌ها و بدحساب‌ها در هر مشخصه است. ... ادامه
مشاهده   دانلود
Information Value
انتخاب متغیرها و مشخصه‌ها یکی از گام‌های فرآیند طراحی کارت امتیازی است، به صورتی که متغیرهای دردسترس شناسایی شده و قدرت پیش‌بینی هر کدام به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود. به منظور بررسی قدرت پیش‌بینی هر متغیر از مفهومی به نام ارزش اطلاعاتی یا Information Value استفاده می‌شود. ... ادامه
iranian credit bureau & scoring company logo